Enllaços

Recull de les disposicions educatives dels ensenyaments no universitaris que apareixen en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) que puguem considerar interessants.

 

Ordre d’inici de curs per a ESO i batxillerat:

Resolució de 15 de juny del 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la que es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016

Currículum LOMQE ESO i Batxillerat desglossat

Currículum ESO-Batxillerat per blocs d’assignatures

Reglament Orgànic i Funcional dels IES

ROF

 

Absències del professorat

Manual de permisos i llicències

Sol·licitud de permisos i llicències. Web Conselleria.

Sol·licitud de llicència per malaltia, accident o risc durant l’embaraç.

Parte de baixa MUFACE.