Prova Batxiller majors de 20 anys

legislacioDOCV 7701 (20.01.2016): ES CONVOCA LA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DIRECTA DEL TÍTOL DE BATXILLER, PER A PERSONES MAJORS DE 20 ANYS. CURS 2015 – 2016

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2016, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/20/pdf/2016_288.pdf

Proves d’accés a la Universitat

legislacioDOCV 7700 (19.01.2016): DATES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT. CURS 2015 – 2016

RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2016, del president de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l’esmentada comissió sobre la determinació de les dates per a la realització de les proves d’accés a la universitat del curs 2015/2016, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/19/pdf/2016_29.pdf